Numbers verwijzing naar andere tabellen

Ik wil in numbers een takenlijst aanmaken waarbij mijn lijst wordt gevuld op basis van info die uit ander tabbellen gehaald wordt.
Binnen 1 spreadsheet heb ik dus meerdere tabellen / bespreking met de klanten.
In kolom a wat er moet gebeuren, in kolom b een aankruisvak of dit een taak is ja dan nee
het is de bedoeling dat ik een tabel krijg waar alle taken die aangevinkt zijn als taak, mooi opgelijst onder elkaar komen.

met =ZOEKEN(WAAR;Taak;omschrijving) (Taak = kolom B, omschrijving = titel kolom A)

Alleen krijg ik zo in mij nieuwe tabel geen overzicht van alle taken maar 1 taak die in elke rij herhaald wordt.
Log In of Registreer om te reageren.