Contacten zijn verdwenen. Time Machine werkt niet.

Op mijn iMac (Catalina 10.15.7) zijn al mijn contacten verdwenen. In de Contacten.app zie ik alleen mij eigen naam (gesignaleerd door Siri). Als ik in Time Machine de Contacten.app selecteer en vervolgens in Time Machine naar de tijdbalk ga, dan is de Contacten.app alleen zichtbaar onder Nu. Ga ik naar het verleden dan is die app niet zichtbaar (grijsrood in tijdbalk) en kan ik niets terugzetten. Andere apps en data zijn in het verleden wel zichtbaar en kunnen zo nodig wel worden teruggezet (felrood). In eerdere tips werd geadviseerd bij storingen met door Apple gemaakte apps het OSX te herinstalleren met behoud van data (Contacten en/of Time Machine zouden corrupt kunnen zijn, lijkt me). Dit heb ik gedaan zonder enige verbetering. Binnen Time Machine met de zoekfunctie gezocht naar Addressbook (~/Library/Application Support/Addressbook). Dit onzichtbare bestand werd gevonden, weergegeven en teruggezet. Op de vraag of ik het gelijknamige bestand wilde vervangen, aangegeven dat ik wilde vervangen. Ook daarna geen enkele verandering. In Time Machine heb ik niet aangegeven dat ik Contacten zou willen uitsluiten van een back-up.
Het lijkt er op dat de contacten niet in de Time Machine backup zitten en dat ze nooit in de back-ups werden meegenomen. Of zitten ze er onzichtbaar wel in? Ook na de herinstallatie van het OSX geeft de Contacten.app alleen in het Nu een felrode kleur in de tijdbalk, niet in het verleden.
iCloud is niet gebruikt en geen oplossing. Wel al jaren automatisch ge-update en Time Machine altijd aan met een externe HD.
Wat nu te doen? Enige suggestie?

Reacties

 • Zouden nog in iCloud kunnen hangen ???
 • Helaas niet in de cloud. Een tijd geleden de cloud uitgezet ivm problemen. Achteraf erg jammer.
 • August 2022 aangepast
  Inmiddels geconstateerd dat ook Mail.app en Agenda.app niet meer kunnen worden opgehaald met Time Machine voor een datum in het verleden.
 • idd, blijkt verdwenen zonder dat het veel aandacht kreeg.....ik heb het ook maar een paar maanden geleden ontdekt. Ik heb het nooit uitdrukkelijk gelezen bij systeemupgrades...
 • August 2022 aangepast
  Zie je de folder ~/Library/Application Support/AddressBook/ wel terug in de TM backup?

  Hier zou de database van de contact personen moeten staan.

  Sluit wel eerst de contactpersonen af en start de Mac voor de zekerheid een keer opnieuw op voordat je deze folder terug zet.
 • De folder ~/Library/Application Support/AddressBook/ staat niet in de TM backup.
  Als ik in de finder kijk staat die daar ook niet. Als ik er met de zoekfunctie naar zoek dan wordt die folder wel gevonden. Vermoedelijk is het een onzichtbaar bestand. Het lijkt me vreemd als dat ook in de TM backup onzichtbaar blijft want dan kun je die folder niet terugzetten.
 • Het is een verborgen folder, door in de finder de toetsen combinatie ⇧ + ⌘ + G te toetsen kan je deze folder opgeven en dan open de folder.
 • Het terug zetten via de app is in Mojave, en misschien al langer, niet meer mogelijk.
  De enige optie is door de complete database terug te zetten.
 • Bedoel je hiermee, het volledig terugzetten van een TimeMachine reservekopie van voor het moment dat de contacten verdwenen? Of moet ik nog verder terug in de tijd?
 • August 2022 aangepast
  En moet ik vooraf het OS Catalina via internet opnieuw installeren. Of zit dat al volledig in de bovengenoemde reservekopie? Of moet ik nog verder terug omdat TimesMachine vermoedelijk in het OS zit, en nu anders werkt?
 • Nee, je hoeft niet het hele systeem terug te zetten.

  De functie van de TM is aangepast, zodat, in dit geval de contactpersonen, niet als contactpersonen zijn terug te zetten.

  De enige optie is om de database waar de contactpersonen in bewaard worden in zijn geheel terug te zetten.
 • September 2022 aangepast
  De map Addressbook is niet zichtbaar in in de folder ~/Library/Application Support binnen TimesMachine. Ook niet als ik de toetsen combinatie ⇧ + ⌘ + G gebruik zoals door u eerder werd voorgesteld. Met de toetsen combinatie ⇧ + ⌘ + . worden onzichtbare bestanden wel zichtbaar maar niet Addressbook.

  Daarom heb ik geprobeerd de map Application Support terug te zetten omdat daarin Addressbook diep verborgen toch aanwezig zou zijn. Daarbij krijg ik de melding dat beveiligde bestanden verhinderen dat deze folder in zijn geheel wordt teruggezet.

  Daarom de tip van Apple gevolgd onder de naam” Een volledige Time Machine reservekopie terugzetten op een Mac”. Daarbij koos ik voor een terugzet-datum van 2 weken voor het moment dat ik zag dat mijn Contacten waren verdwenen. Dit leidde er uiteindelijk niet toe dat bij het openen van Contacten daadwerkelijk contacten werden getoond.

  Enkele versies vóór OS Catalina is er een fundamentele verandering doorgevoerd, de APFS-formatering. Bij gebruik van een externe HD voor reservekopiëen op TimesMachine met een OS Uitgebreid (journaled) formatering, met daarop bestaande reservekopiëen, zouden volgende reservekopiëen nog steeds volledig worden vastgelegd volgens Apple.

  Bij de komst van een van de nieuwe versies van het OS, vóór Catalina, werd echter niet gewaarschuwd dat in dat laatste geval niet meer alle files in TimesMachine zouden worden vastgelegd. Die uitzondering waren reservekopiëen van o.m. Contacten omdat die heel anders dan andere data worden verwerkt.
 • Op diverse manieren probeerde ik ADDRESSBOOK met TIMESMACHINE terug te zetten (met zoekfunctie). Als ik daarna Contacten opende gebeurde dat als voor de crash van Contacten, maar stond daarin geen enkele naam of adres vermeld. De volledige TIMESMACHINE-reservekopie terugzetten, leidde tot hetzelfde teleurstellende resultaat.
  Daarna zette ik telkens opnieuw de map ADDRESSBOOK terug. Iedere keer opnieuw 2 maanden verder terug in de tijd. Telkens opnieuw als ik daarna Contacten opende, stond daarin geen enkele naam of adres vermeld.
  MAAR TOEN IK ADDRESSBOOK OP 8-4-2021 HAD TERUGGEZET VERSCHENEN INEENS WEER ALLE NAMEN EN ADRESSEN VAN DE LAATSTE 30 JAAR BIJ HET OPENEN VAN CONTACTEN.

  CONCLUSIE:
  1. BIJNA ANDERHALF JAAR WERDEN ER GEEN RESERVEKOPIEËN GEMAAKT VAN CONTACTEN in Timesmachine.
  2. DE BULK VAN DE ADRESSEN HEB IK GELUKKIG TERUG, MAAR OVER EEN PERIODE VAN ANDERHALF JAAR ZAL IK ZE HANDMATIG MOETEN TERUGZOEKEN.
  3. MAAK IN "CONTACTEN" REGELMATIG handmatig EEN RESERVEKOPIE VIA DE MENUFUNCTIE: Archief/Exporteer/Contacten-Archief… Het gecreëerde zgn. .abbu-bestand kun je importeren als Contacten er ineens uit ligt.
Log In of Registreer om te reageren.