Panic reboot

Hallo,
Sinds vandaag, voor het eerst, een aantal keer een Panic reboot gehad. Misschien weet iemand waardoor dat komt? Ik zelf heb het vermoeden dat het komt door Time Machine backup op een synology NAS. Ik heb nu de Time Machine "op hand staan" om te kijken of het nog optreedt. Tot nu is het nog niet voorgekomen... :blush:

Alvast bedankt voor de tijd.

Jaap

Etrecheck Panic informatie:

Anonymous UUID: AC1A3603-FE5D-67C5-6257-0E840325AC79

Mon Dec 26 19:53:38 2016

*** Panic Report ***
panic(cpu 2 caller 0xffffff7f95517a2b): "hfs_UNswap_BTNode: invalid backward link (0x000000a9 == 0x000000a9)\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/hfs/hfs-366.30.3/core/hfs_endian.c:301
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff81f2363d30 : 0xffffff80134f211c
0xffffff81f2363db0 : 0xffffff7f95517a2b
0xffffff81f2363e30 : 0xffffff7f95507644
0xffffff81f2363e70 : 0xffffff7f9550f8a9
0xffffff81f2363f90 : 0xffffff7f95510041
0xffffff81f2363fb0 : 0xffffff80134a0af7
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.filesystems.hfs.kext(366.30.3)[67BB9886-0B3D-35CE-A311-FEAB6432BB5E]@0xffffff7f954f7000->;0xffffff7f95560fff
dependency: com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext(1)[EF826638-659D-3185-85D1-DF1F26EC9E31]@0xffffff7f954f0000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
16C67

Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.3.0: Thu Nov 17 20:23:58 PST 2016; root:xnu-3789.31.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 8DF81F81-019F-348E-B47E-40A4484B9E21
Kernel slide: 0x0000000013200000
Kernel text base: 0xffffff8013400000
__HIB text base: 0xffffff8013300000
System model name: MacBookPro11,5 (Mac-06F11F11946D27C5)

System uptime in nanoseconds: 172717789775
last loaded kext at 36131419879: com.apple.filesystems.afpfs 11.0.3 (addr 0xffffff7f97847000, size 360448)
last unloaded kext at 142649245624: com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1 (addr 0xffffff7f961cc000, size 8192)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.afpfs 11.0.3
com.apple.nke.asp-tcp 8.0.1
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 92
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0
com.apple.driver.AGPM 110.23.14
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleHDA 278.56
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.13.78
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.kext.AMDFramebuffer 1.4.8
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 5.0.2f4
com.apple.driver.AppleIntelHD5000Graphics 10.2.2
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.AMDRadeonX4000 1.4.8
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.2f4
com.apple.driver.AppleSMCLMU 208
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferAzul 10.2.2
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.15
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.13.78
com.apple.kext.AMD7000Controller 1.4.8
com.apple.driver.AppleCameraInterface 5.57.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.0.8
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 404.30.1
com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver 104
com.apple.driver.AppleUSBTopCaseDriver 104
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 295.20.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1130.3.1a4
com.apple.driver.AppleAHCIPort 326
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.BootCache 40
com.apple.filesystems.hfs.kext 366.30.3
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons 5.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 5.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.nke.applicationfirewall 172
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.security.SecureRemotePassword 1.0
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 5.0.2f4
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 278.56
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.iokit.IOSurface 153.3
com.apple.driver.AppleSSE 1.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.2f4
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 5.0.2f4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 5.0.2f4
com.apple.driver.AppleHDAController 278.56
com.apple.iokit.IOHDAFamily 278.56
com.apple.iokit.IOAudioFamily 205.11
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 289.27
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 513.1
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.13.78
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.kext.AMDSupport 1.4.8
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.13.78
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 513.1
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 394.30.2
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 131.1.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 394.30.2
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 197
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 368.7
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 76.4
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.1
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.1
com.apple.driver.CoreStorage 540.30.1
com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.1.8
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.3.3
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost 1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.1
com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
com.apple.driver.DiskImages 444.30.5
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 5.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0

Reacties

 • Even een update: Sinds ik Time Backup heb uitgeschakeld zijn er geen Panic's meer opgetreden. Ik zal vandaag TB weer activeren, om het "wetenschappelijk" te maken. :smile:
  Hoe ik het dan moet oplossen wordt nog wel een uitdaging.
  Jaap
 • timoshatimosha    Moderator
  panic(cpu 2 caller 0xffffff7f95517a2b): "hfs_UNswap_BTNode: invalid backward link (0x000000a9 == 0x000000a9)\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/hfs/hfs-
  De kernel panic wordt veroorzaakt door een kritieke fout op een HFS(+) medium.
  last loaded kext at 36131419879: com.apple.filesystems.afpfs 11.0.3 (addr 0xffffff7f97847000, size 360448)
  En dat defecte/corrupte HFS(+) medium wordt benaderd met het netwerk Apple Filing Protocol (AFP). De kernel panic wordt dus veroorzaakt door die NAS.
 • Hartelijk dank voor je reactie.

  Knap van je dat je in zo'n stuk tekst het probleem kan ontdekken. Toevallig kwam ik op google een stukje tegen over Synology toen ik zocht op hfs_endian.c:30.
  Ik was al bang dat mn Macbook een defect stukje hardware had...

  Eens kijken hoe ik het probleempje kan oplossen.

  Jaap

Log In of Registreer om te reageren.